Osakeyhtiöiden täytyy tehdä edunsaajailmoitus kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020.

Osakeyhtiöiden täytyy tehdä edunsaajailmoitus kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020. 2

Osakeyhtiöiden täytyy tehdä edunsaajailmoitus kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020. Edunsaajailmoitus ei koske pörssiyhtöitä ja keskinäisiksi kiinteistöosakeyhtiöiksi rekisreröityneitä yhtiöitä.

Huom! Maksuton ilmoitus täytyy tehdä, vaikka yrityksellä ei olisikaan edunsaajia.

Tee ilmoitus edunsaajista sähköisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä – YTJ-palvelussa. Tietojen muutokset täytyy ilmoittaa myös YTJ-palvelussa osoitteessa www.ytj.fi. Ilmoittamiseen tarvitaan yrityksen vastuuhenkilön omat, henkilökohtaiset verkko-pankkitunnukset.

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Tietoja voivat saada PRH:lta 1.7.2019 alkaen ne, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Miten edunsaaja (tosiasiallinen edunsaaja) määritellään?

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

 • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti. 
 • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti.
 • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

  Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Miksi edunsaajailmoitus täytyy tehdä kaupparekisteriin?

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ryhtyi rekisteröimään yritysten ja yhteisöjen ns. tosiasiallisia edunsaajia 1.7.2019 alkaen. Yritysten edunsaajien tiedot merkitään kaupparekisteriin, säätiöiden edunsaajien tiedot säätiörekisteriin ja yhdistysten edunsaajien tiedot yhdistysrekisteriin. Ilmoitus tehdään 1.7.2019 – 1.7.2020 välisenä aikana ja sen jälkeen aina, kun edunsaaja vaihtuu.

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritys tai yhteisö:

 • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
 • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
 • pitää tiedot ajan tasalla.

Mitä tietoja rekisteriin merkitään?

 • nimi 
 • henkilötunnus tai syntymäaika
 • kansalaisuus
 • kotimaa
 • kotikunta
 • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.
Taloushallinnon ja kirjanpidon palvelut
Täytä lomake niin olemme sinuun yhteydessä
Copyright © 2021 FaktaCount
Vieritä ylös